Khách hàng quan tâm can ho Kingsway tower 868tr/2 phòng ngủ

Khách hàng quan tâm can ho Kingsway tower 868tr/2 phòng ngủ Giữ chổ Can ho Kingsway Tower  chính thức ngày hôm nay 11/02/2017. Đã có rất nhiều khách hàng quan tâm đặt hơn 10 sản phẩm. Đặc biệt là người dân xung quanh bán kính 5km đã đặt chỗ chọn những căn vị trí đẹp. […]